top of page

האופנה שלכם - הייצור שלנו

לקוטור רקורד של ייצור למעצבים המובילים במשק, החל בדגמי ייצוא שנמכרים לחנויות עילית 

ברחבי העולם ועד דגמי מעצבים צעירים הנמכרים בחנויות מעצבים ברחבי הארץ.
שלבי התדמיתנות, הגזירה והתפירה מתבצעים בחפיפה ובממשק רציף  על מנת לעבור מסקיצה למודל מושלם ולייצור מושלם, וזאת תוך תודעת שירות גבוהה, 
בקרת לוח זמנים וניהול ייצור מקיף לרווחת המעצב/ת בכל היקף ובכל רמת גימור.

קוטור פותרת את יזם האופנה מן הצורך בידע טכני ומובילה את הרעיון מתחילתו למוצר מוגמר  השירות של קוטור מגדיר סטנדרטים חדשים בשרות מעצבי האופנה בישראל  ומאפשר למעצב/ת את החופש להתמקד בעיצוב

6862eb_90eec0a0a8bea4b8d00c61a84d0744b2
93d15b7347cb3c52069f60cdc0089775
6862eb_9a07cd2c80977737964d9d662f1b7660
6862eb_5d81b934a7b6fa30c615f12f48127967
e7dbb6ddec884064644db38f3ce7e4f9
4bd1240e79a6a0f81a063469f04b8f2c
7b639139ea5dcad457faf5aece301a6f
6862eb_b82870c17cce40dddb7bb101ba7be942
89e07f648f315d5e4c4de549798da257
6862eb_547625b7de9d54b219ff667c7d87489f
6862eb_c84443e36f441cbeda92fe7f7ad449d9
4c4d5e0d593a5e8c1f58d0e1aabcf774
6862eb_63056cfc0c7b33ec9d0f2468787aa1b5
6862eb_ae46db6761679bb8c72cef82ce00d12f
95df17d48f22b32ff1f7b0cfb1c7e265
6862eb_0c73a2403349c67cb7cd94d8eaf9ed6a
2eee5641420e6b5266b54b5440de7516
a3b8d31ff268db7967664225dfe8b8f8
eb6d23724b06741b672b8185d65e01a7
56787d376aa0b53deb6d4d7c4687955c
93d15b7347cb3c52069f60cdc0089775
6862eb_547625b7de9d54b219ff667c7d87489f
bottom of page