top of page
56787d376aa0b53deb6d4d7c4687955c
a3b8d31ff268db7967664225dfe8b8f8
6862eb_63056cfc0c7b33ec9d0f2468787aa1b5
6862eb_ae46db6761679bb8c72cef82ce00d12f
6862eb_0c73a2403349c67cb7cd94d8eaf9ed6a
c7a6f99dcb459efc5c600939bbd6e347

גימור

אחרי שהבאתם את הרעיון שלכם לסקיצה,

תדמיתנות ופיתוח הגזרה, גזירה ותפירה. הגיע הזמן לשלב הסופי והחשוב ביותר- הגימור.


במחלקת הגימור שלנו אנחנו נבצע את הפעולות הסופיות להשלמת המוצר. אנחנו מתמחים בסוגי גימור שונים כגון: הדפסות, רקמות ותוויות.

Thanks! Message sent.

וידאו

bottom of page